Brandbekampning oversattning

Vivese Senso Duo Oil

Den flamlösa ventilen är ett verktyg som förhindrar att flammen kommer in i rummet. Den enda explosionszonen blockeras av avstängningsventilen.

Flameless venting är en metod för att skydda processapparater från de negativa effekterna av en explosion. Som en del av flamlös avluftning reduceras explosionstrycket i apparatens yta till en viss nivå. Om trycket når det förinställda numret, resulterar öppningen av lossningspaneler eller explosionssäkra flikar. Tillsammans med deras start, överdriven tryck, flamma och produkt oförbränt och bränt startar miljön.Metoden för flamlös avluftning måste i princip tillhandahållas i separata rum, på grund av att effekterna av en brand inte kommer att tränga in i den skyddade apparaten.Den delar flera nya typer av enheter som kan användas inom ramen för flamlös ventilation. De sistnämnda är i synnerhet en treskikts säkerhetsplatta och en enkelskiktslättande panel.En säkerhetsskiva med tre skikt är för skyddande mot överdriven tryck eller vakuum genom att lindra explosionen.Uppgiften för en enkelskiktslättande panel är värt systemen från explosionens effekter, vilket fortsätter i sambandet att lindra explosionen. Han ser utförandet i cykloner, filter, silor, etc. Skålen som framgångsrikt används dessutom i sådana insolationer, där det är lågt arbetstryck. Enkelskiktets lindrande panel finner användning i storleken av livsmedels- och läkemedelsindustrin. Det kommer sannolikt att användas i sanitetsdelen under steriliseringsprocessen. Disken kommer sannolikt att rengöras med SIP / CIP-metoden