Brandrisk

Uppgiften för elektrostatisk jordning räknas på att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen på grund av elektrostatisk gnista. Det används ofta vid transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan skapa en ny form. De enklaste och lite komplicerade modellerna produceras från jordklämman och från kabeln. Avanceradare och tekniskt avancerade är utrustade med ett jordningsskyddssystem, tack vare vilket det är tillåtet att leverera eller transportera produkten när marken faktiskt har anslutits.

Elektrostatisk jordning tas normalt under lastning eller lossning av tankvagnar, väg, tankar, fat, så. big-väskor eller delar av processinstallationer.

Som ett resultat av att tankar fylls eller tömmas med ett nytt innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan av deras stående kan vara mer än att blanda, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller välja enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som står i kontakt med varandra. I sin egen produkt och en snabb anslutning till marken eller oladdad mål kan en kort strömpuls skapas som kommer att vara offentlig i gniststrukturen.Bristen på vård över gnistutsläpp kan innefatta tändning av en blandning av alkoholer och luft, vilket framgår av en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.