Elektrisk installation oversattning

Elektrisk installation är en tung organism där allt måste fungera tillsammans. Om själva elementet misslyckas kan det bli allvarlig katastrof. Den vanligaste är död med elektrisk stöt eller eld, där människor också kan dö. Det är därför du måste ta hand om elinstallationer, regelbundna inspektioner utförs av kvalificerade elektriker och reparera alla defekter regelbundet.

Valet av säkerhetsfunktioner är det viktigaste i alla elektriska installationer. Från det här viktiga ögonblicket kanske han vill ha sin egen lägenhet eller hälsa. Säkerhet bör väljas på fältets styrka. Det börjar med huvudsäkring, vilket kräver att den nominella strömmen som kraftverket har etablerat vid ingående av kontraktet för elförsörjning. Den appliceras för att göra det fel att samla fler doser av el än det senaste kontraktet visar. För att detta ska ske skulle de elektriska ledningarna framför huset eller arbetsplatsen brännas ut.Nästa har vi elmätaren också äntligen huvudtavlan. Denna fördelning är hjärtat i den elektriska installationen. Varje krets tar sitt ursprung direkt där. Allt skyddas av en lämplig säkring med en nominell strömstyrka. Valet av säkerhet ska spelas av en professionell elektriker som kommer att göra ett elinstallationsprojekt för oss innan det är klart. Vid den här tiden kommer att introduceras hur många som behandlar levande kretsar, vad de driver och vilken stil som kommer att flöda i dem. Detta är extremt viktigt, eftersom det beror på det valda tvärsnittet av ledningar och följaktligen en säkring med en liknande märkström. Tanken är också att använda den så kallade selektiviteten av skydd, tack vare vilken vid en kortslutning endast säkringen av en viss region kommer att stängas av, och inte det huvudsakliga skyddet som skulle skära av lustflödet till någon byggnad.