Farliga amnen i hushallet

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och snabba ämnen. Parametrarna för gaser och vätskor vid kraftolyckor är välkända och dokumenterade. Därför är identifieringen av hot som kommer ut ur deras närvaro under arbetet ganska populär. Situationen blir mycket farlig när man flyttar, lagrar eller bearbetar bulkmaterial. I kraft av framgång är till synes oskadliga ämnen som mjöl, trä, socker, kakao, aluminium och papper i dammämnet en farlig explosionsrisk.

Industriella dammsugningsinstallationer spelas för att behandla sedimenterat damm från parkettgolv, släta ytor och konstruktion av utrustning och hallar. Han kommer ihåg detsamma om att upprätthålla renheten i arbetsmiljön och det enda skyddet för arbetande människor och institutioner och tillbehör mot de destruktiva effekterna av damm i den moderna risken för sekundära explosioner. Alla företag som tillverkar industriinstallationer måste utföra & nbsp; montering & nbsp; i enlighet med gällande standarder som införts i & nbsp; atex installationsdirektiv.

En viktig uppgift som utförs genom centraldammsugning- skydda hälsan och livet för människor som agerar på en plats mot de skadliga effekterna av damm.- skydd av organisationer och enheter mot fel vid slutet av dammstörningar.- Skydd av byggarbetsplatser och personer som skriver arbete mot effekterna av en okontrollerad explosion av pollen.

MirapatchesMirapatches - En effektiv lösning för bantning.

Varning - explosionsriskOm brandfarliga eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar är involverade i dammsugningsprocessen, finns det en stor risk för en okontrollerad explosion. Händelsen kommer troligen att orsaka förstörelse av dedustingenheten och hela enheten. Enligt statistik ingår filtreringsenheter och cykloner i de flesta enheter som är allvarligt explosiva.

Central dammsugning och explosiv säkerhetSom nämnts ovan är en drink från huvudsakliga betydelser för en central dammsugningsinstallation att minska risken för sekundär explosion genom att avlägsna sk sedimenterat damm. Å ena sidan maximerar lösningen enhetens explosion och brandsäkerhet, medan den ytterligare gör det möjligt att minimera kostnaderna för att anpassa processinstallationen till ATEX-direktivets krav. Det bör noteras att i framgången för brandfarliga och explosiva damm måste installationen av centraldammsugning uppfylla de strikta kraven i ATEX-direktivet.