Jordbrukare klumpsumma registrering moms

Skyldigheten att registrera via en Internet-enhet vid upprättandet av ett kassaregister under 2000-talet kommer att adresseras till alla företagare som utför ekonomisk verksamhet och säljer vår rena även till enheter utan registrerad affärsverksamhet även för fasta bönder. Järnvägar i skattebelopp införs gradvis.

Under år 2015 kommer lagstiftaren avskaffas operatörerna ett undantag från att genomföra elektroniska register över enheter, bland vilka såg uppenbar överträdelse. Dessa brott berodde främst underrapportering av det faktiska arbetet utförs genom rotation så att den passar i tjugo tusen cirkulation, som inte följdes att föra register välsigna och stöd genom kontanter och utgivande POSnet genom hennes kvitton. Branscher som är mest benägna att ge denna typ av brott, enligt finansministeriet om hur av bilar, fordon diagnostiska stationer, läkare, tandläkare, frisörer och matsal görs i territorier utbildningsinstitutioner och förvaltas av dessa poster. Lagstiftaren hävdar också att registreringen av omsättningen för samtliga affärsenheter som tillhandahåller tjänster för konsumenterna utan ett registrerat verksamhet även för schablonbeskattade jordbrukare kommer att öka bilda en plan för att öka öppenheten och attraktionskraft torget och ännu trevligare och bättre låt hävda sina rättigheter inför domstol konsumenten. Tillsammans med undantag för den fjärde förordningen som avses, har institutioner som utför tjänster för byte av däck, frågor och tekniska kontroller och skatterådgivare, frisörer och kosmetologer skyldig att omedelbart installera ett kassaregister med den första dagen i januari 2017. I de följande fallen är företagare som inte omfattas av särskilda bestämmelser tid lika med två månader från dagen för att överskrida gränsen på tjugo tusen bra för att installera ett kassaregister.