Jordning eller nollstallning

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen, till förstärkning av elektrostatisk gnista. Det är oftast inom transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan innehålla en annan form. De tyngsta och några komplicerade modellerna är också gjorda av jordklingan från kabeln. De mer utvecklade och tekniskt avancerade är utrustade för att styra jordningsförhållandet, tack vare vilket det är möjligt att avge eller transportera produkten när jordningen förblir ordentligt ansluten.

Elektrostatiska jordstationer ges vanligen i samband med lastning eller lossning av järnvägstankar, vägtankar, fat, så kallade. big-väskor eller delar av processinstallationer.

Som ett resultat av att tankar fylls eller tömmas med ett nytt innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan till deras bildning lever sannolikt och blandar, pumpar eller sprutar upp brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller välja enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som står i kontakt med varandra. Som en följd av en enkel och snabb anslutning till marken eller lossat mål kan en kort strömpuls skapas som kommer att vara ansvarig i gnissituationen.Bristen på vård över gnistutsläppet kan antända blandningen av alkoholer och luft, vilket framgår av en explosion eller en farlig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.