Jordning och jordning

Uppgiften med elektrostatisk jordning räknas på att minska risken för explosion av brännbara ämnen, på effekten av elektrostatisk gnistförvrängning. Det används ofta vid transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning som skapar en annan form. De enklaste och lite komplicerade modellerna produceras också från jordklingan från kabeln. De mer avancerade och tekniskt avancerade är utrustade med ett jordningsövervakningssystem, tack vare vilket det går att dispensera eller transportera produkten när marken är korrekt ansluten.

Elektrostatiska jordningar ges vanligtvis vid lastning eller lossning av järnvägs- och tankfartyg, tankar, fat, så kallade big-väskor eller delar av processinstallationer.

I vinst av att fylla eller tömma tankar med olika innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan till deras bildning kommer säkerligen att leva samtidigt blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller frisättning av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning begränsas till de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som står i kontakt med varandra. Som en följd av en naturlig och snabb anslutning med det jordande eller oladdade problemet kan en kort strömpuls skapas, vilket kommer att vara tydligt när det gäller gnistan.Bristen på vård över gnistutsläpp kan innefatta tändning av gas- och luftblandningen, vilket innebär en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.