Kassa elzab mini pris

Jordning är det viktigaste ögonblicket i all el. Alla tycker att det inte finns någon spänning i jordningsprocesserna, det borde inte finnas någon elektrisk ström i dem, men det är definitivt annorlunda .... I något hus eller lägenhet finns det hundratals meter jordningstrådar, men för vilket ändamål? Är det på grund av att plattan är jordad, skapar den elektricitet i det när ingenting är kopplat till det? När är det viktigt att mala hela ledningssystemet? Om du vill veta reaktionerna på dessa problem, läs den här artikeln för ett enskilt slut.

Vad betyder det att den elektriska installationen är jordad? Ett bra svar kan upptäckas i en fråga och vi kommer att förklara det exakt som vi har det. När allt kommer omkring finns det i vissa hus, där det finns socklar, förutom fas- och nolledaren, jordledningar. De når inte på något sätt ställningen för enskilda enheter. Så det finns skyddsledningar, som vanligtvis monteras i ett privat växelverk, och därifrån dirigeras till ett metallelement som är direkt anslutet till marken. Vilket syfte är grundat? Naturligtvis, som vi nämnde tidigare, är jordning en skyddsnyckel som används i vardagliga installationer i många år. En annan anledning till att använda mark är arbetsfaktorn, eftersom tack vare det här fungerar varje maträtt som kommer ut i byggnaden korrekt. Om du vill få denna modell av kablar, måste du tänka på att de använder olika markeringar. Extremt signifikant är PE - skyddstråd, som har en gulgrön färg och PEN, vilket är en neutral process, som också har en skyddsfunktion. Ledningen är blå. Även uttag som inte har en jordstift har sitt eget skydd mot elektriska stötar. Vanligtvis har sådana pluggar ett märke (två överlappande rutor, vilket innebär att de inte behöver jordas.