Kassa med mojlighet att utfarda fakturor

När vi säljer produkter eller tjänster till individer (de som inte bedriver verksamhet behöver vi ett kassa eller en finansiell skrivare. Efter inköpet är anmälan av den skattemässiga enheten och skattefinansieringen särskilt viktig. Alla förfaranden som är kopplade till kassaregisteret bör vara uppfyllda inom två månader efter det att de köptes.

Inlämning till chefen för det berörda skattekontoret bör göras innan vi börjar registrera försäljningen på skattebeloppet. Vad ska inkluderas i en sådan anmälan? Först och främst bör du skriva vilken som helst antal kassaapparater som spelas på kontoret. Ange och ge adresser till platser där de kommer att samlas in.Förordningen av finansministern den 29 november 2012 reglerar exakt hur redovisningen av kassaregister ska ske. Tillsammans med det, senast på dagen för förlusten, som är lämpligt att överge innehavet av ett kassaregister, ska minst hälften av kassaregisterna som deklareras till chefen för skattekontoret installeras. De återstående skattekassorna bör ingå i bokföringen för nästa månad.När vi redan har registrerat och installerat kassaregister, måste de vara skattefinansierade. Det behövs om vi är beroende av att använda kontanter och skrivare i affärer.

Vad är skattebetalningen av kassan? Vid fördelning av skattemodul (Taxpayer Tax Identification Number till skattekassan. Låt oss nämna att det finns en engångsoperation, bestående och varaktig. Det är väldigt viktigt att finansregistreringen av kassaapparaten skapas i en professionell teknik av en välutbildad tekniker som är förberedd för den sista. I felets framgång kommer den felaktiga lösningen att vara fel att utföra skattefinansiering, det kommer vara till nytta att köpa ett nytt kassa, vilket innebär en stor kostnad. Tack vare skattebetalningen av kassaregisteret kommer det att vara möjligt att agera i skatteordningen. Från exakt i kännedom om kuporna kommer dagliga rapporter att rekommenderas, inklusive kunskap om daglig försäljning.Efter att du har gjort skattebetalningen av kassakontot måste du skicka in det till chefen för det berörda skattekontoret inom sju dagar. Detta resulterar i att man får ett registreringsnummer.