Kassaapparat pa tyska

Den nuvarande regeln i Polen och i andra länder kräver att man har ett kassaapparat i alla anläggningar som har försäljning av varor och tjänster. Det passerar inte platsen om företaget genomför stora projekt relaterade till försäljning av enorma mängder varor, till exempel storformatbutiker, eller är involverade i tjänster som reparation eller skräddarsydda tjänster. En kassaapparat är nödvändig för alla företagare.

LocerinLocerin Locerin Hårpreparat skapat speciellt för kvinnor!

Kravet på att ha den här enheten kan leva förklaras av att det finns nödvändigt för att kontrollera om en viss entreprenör betalar moms på sålda varor och tjänster. Enhetens tillstånd bör kontrolleras mycket noggrant, eftersom ett förbises fel i kassan kan leda till mycket intensiva rättsliga konsekvenser. Användningen av en skadad kassaapparat exponerar företagaren för risken för stora utgifter för att lyckas hitta detta yrke av skattekontoret. Posnet-kassa är obligatoriskt för att skriva ut ett dokument som bekräftar köp- och försäljningsavtalet. Detta faktum görs obligatoriskt för köparen efter att avtalet har ingåtts. Kvittot är ett dokument tack vare vilket artikeln kan marknadsföras (till följd av dess skada som inte orsakas av omedelbart fel, eller levereras till säljaren själva på intakt under säsongen som anges i lag. Detta dokument måste vanligtvis utfärdas av köparen. Underlåtenhet att skriva ut kvittot kommer att bryta mot lagen. Trots detta tar kunder inte alltid detta dokument, i vilket fall säljaren har som syfte att lagra det för köparen att hämta och returnera för det. Kassaregister har nyligen krävts för taxichaufförer. Deras skyldighet att ha kassaapparater är motiverad, precis som för framgång för vanliga företagare - vilket hindrar arbetet i svart. Inte bara taxichaufförer är skyldiga att ha kassaapparater, även förare av deras transportföretag måste ha bland dem när de säljer en biljett till passageraren. Kassaregister är därför nödvändiga för praktiskt taget alla aktiviteter där det finns ett köp / säljförhållande för alla produkter eller tjänster. Legitimiteten för skyldigheten att ha dessa enheter för givna enheter föds nu tillräckligt. För en lång utvidgning av enheter som täcks av syftet med deras disposition kan det leda till många orörligheter.