Potentiellt explosiv rumsdefinition

Explosionsrisk i en fungerande lägenhet eller i andra populära rum är en fråga som sannolikt inte kommer att underskattas. Bygglov kräver ett antal explosionsskydd i sådana lägenheter och att inte kunna leva med det är grunden till en allvarlig tragedi. Platser med särskild exponering för explosionsvägen är olika företag och industrihallar. Allt är där som behövs för att det ska falla i katastrof: Brännbara gaser hålls raka från flaskor med stor kapacitet, brandkällor, ofta otillräcklig ventilation. Allt detta gynnar möjligheten till en explosion.

Ytterligare försiktighetsåtgärder bör vidtas i bakgrunden som beskrivits ovan. Det är oerhört viktigt att regelbundet inspektera maskinerna och stänga eventuella fel regelbundet. Om till exempel borstar används i en elmotor, kommer den att presentera en stark gnista i den, flera gånger viktigare än med bra arbete. Vi inkluderar även detaljerad kontroll över explosionen av alla cylindrar och behållare som innehåller brandfarliga gaser och ämnen. En läckande cylinder med en explosiv gas skulle mycket lätt kunna fylla inuti den så mycket att den gick ihop med explosionen. Även om gaserna oftast måste kombineras med luft i en signifikant koncentration för att kunna ansluta sig till explosionen, måste den fortfarande inte underskattas.

En annan sak i säkerhet är användningen av speciella armaturer och dessutom ljusbrytare. Varje belysning av belysningen orsakar att gnistan blinkar i kontakt, på grund av lampans ökade strömförbrukning i fasens gång. Det behandlar också glödlampor och fluorescerande lampor. En sådan gnista är tillräcklig för att initiera en explosion i närvaro av en brännbar gas. Användningen av speciella explosionssäkra armaturer och strömbrytare minskar denna risk kraftigt, men alltid är det viktigaste problemet med säker lagring av alkohol och brandfarliga och explosiva ämnen.