Redovisning i ett logistikforetag

Företagare letar ofta efter ett datorprogram som kommer att lösa sitt monotona och tidsläsande arbete samtidigt som de håller redovisningsregister och skatteregler. Bokföringssystem uppfyller alla behov från mycket originella kunder, kombinerar dem med flexibilitet och användarvänlighet. Det som är oerhört viktigt, de är anpassade till rätt mönster och flexibla i slutet för att uppfylla kraven hos den viktigaste användargruppen. Erbjudandet riktas också till enheter som upprätthåller allt bokföring, liksom överlappande företag i form av intäkts- och utgiftsbok eller på en fast skatteplattform.

Enova-redovisning har ett stort antal funktioner som är nödvändiga för effektiv bokföring av en handelsbok: från att hantera kontoplaner, genom kontotilldelning och redovisning, avyttring av konton till hantering av anläggningstillgångar.

Enova är ett program extremt tillgängligt att använda, med ett modernt gränssnitt som garanterar bästa ergonomi och arbetskomfort. Tack vare den intuitiva systemskaparen kommer bokens början med avsikt inte att orsaka problem ens för några få erfarna användare.

Denna order, jämfört med olika, ger mycket mer flexibilitet. Förutom att det grundläggande systemets fulla funktionalitet tillåter det bygga egna rapporter och utskrifter, beskriva ekonomiska händelser på ett individuellt sätt, utföra registeranalys enligt olika funktioner med den så kallade egna fält, eller avrätta bosättningar i priser eller registrera dem enligt enskilda typer. Det är möjligt att implementera andra lösningar.

Grundläggande funktioner i redovisningsprogrammet:föra KPiR- eller schablonskatteregler;se och reglera momsregister: köp, försäljning, kontantavveckling, momskorrigeringar av betalningar som inte täcktes i tid;register över anläggningstillgångar, liksom lätta och juridiska värden;vanliga lönetjänster;kontanter och kontantlösa kassaregister, kontantrapporter;utfärda ZUS-deklarationer och möjligheten att exportera till betalaren.