Service av kylutrustning poznan

Kassaregistret är oumbärligt, inte bara vid utrustningsfel, utan även under obligatorisk kassaregistrering, liksom under säsongen när vi startar och avslutar verksamheten. Enligt antagandet kan den enda person som i händelse av ett kassamyndighets misslyckande få det åtgärdat, är en anställd hos ett serviceföretag som kontrollerar sig med lämpliga tillstånd. Oftast sker förvärvet av rättigheter enligt följande:

behörigheter:- Tjänsteföretaget fortsätter till kassaapparatens säljare med initiativet att starta hjälp och ratificera återförsäljaravtalet,- Efter att ha fått samtycke riktar han minst två gäster till certifieringsutbildningen, vilket slutar med en tentamen. I tävlingsordningen får servicetekniker rätten till alla typer av skatteanordningar som går in i tillverkarens förmåga.- Efter en utmärkt testavslutning får servicetekniker namn och identitetsskylt med sin underskrift för att applicera tätningarna på skattemodulen. Tillverkaren å andra sidan introducerar servicetekniker på listan över personer som är lämpliga för att göra garantier och reparationer utan garanti samt relevanta tekniska inspektioner och håller också sin information till skattemyndigheten.

http://se.healthymode.eu/penisizexl-oka-din-maskulinitet-naturligt/

Övrigt:Behörigheter produceras på samma nivå som ett år och behandlar det tänkt typ av kontanter - kommer att avsluta kursen ger inte serviceman så ägnas åt att ta hand om alla skatte enheter av en tillverkare, bara för att bli av med defekter på utvalda modeller.Servicetekniker är skyldig att ständigt förbättra sina färdigheter genom att bidra till produkt workshops och bör ske varje år med ett brev till tillverkaren för förnyelse rättigheter.Kravet som registrerats i återförsäljningsavtalet är underhållsföretagets reservdelslager samt kontroll- och mätutrustning och apparater. Tjänsten är dessutom skyldig att förse användarna med förbrukningsmaterial som uppkommer från tillverkaren.En auktoriserad servicetekniker som inte betjänar kassaregister i värde upp till den senast godkända, har inte rätt att utföra en logg, och måste också skicka in ett kort till producenten. Servicen kan använda kassaregister, men endast om han är anställd hos företaget i samband med tillverkarens återförsäljaravtal.